Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fokus på internationale borgere: Nyt netværk i stiftet

Andelen af københavnere med udenlandsk baggrund vokser. Og der er en stigende interesse i sognene for at åbne folkekirken for dem. Derfor etableres der nu et nyt netværk i stiftet under provstisamarbejdet ”Folkekirken for Internationals”.

Af Ulla Haahr

”Home away from home”. Under dette slogan bliver engelsksprogede gudstjenester, kirkelige fællesskaber, fællesspisning og babysalmesang lanceret i projektet Folkekirken for Internationals” (forkortes FFI), der er et provstisamarbejde i stiftet mellem en række af de københavnske provstier.

Projektet har til formål at nå expats og deres familier, udenlandske studerende og folk i blandede ægteskaber, der har en kristen baggrund og er interesserede i at lære folkekirken at kende– fx som et fællesskab og som en indgang til det danske samfund. 

Siden sommeren 2021 har der været engelsksprogede aktiviteter, kirkelige handlinger og gudstjenester i Eliaskirken på Vesterbro, og der er en voksende menighed, der kommer til aktiviteterne. Samtidig har projektet til opgave at understøtte præster og ansatte i andre sogne, hvor man ønsker at udvikle tilbud til internationale borgere, fortæller Maria Fihl, der som præst er knyttet til FFI, og som står for de engelsksprogede gudstjenester.

”Vi får meget positiv feedback, folk bliver positivt overvældet af folkekirken, fordi man oplever, at kristendommen er meget inkluderende. Men det er også en faglig udfordring at skulle kommunikere på engelsk og blive klogere på, hvordan vi kan være relevante for mennesker med international baggrund også,” fortæller hun.

Derfor giver det mening at mødes på tværs af sognene for at inspirere og hjælpe hinanden. Og samtidig koordinere de engelsksprogede aktiviteter, der vokser frem rundtomkring.

”Der er en voksende bevidsthed i flere sogne om, at vi også skal være folkekirke for den store gruppe af internationale borgere, der er i København. Men det kan være svært at komme i gang – og det er fx virkelig nyttigt at udveksle gode tips om, hvilke salmer der fungerer godt på engelsk og ikke mindst, hvordan man når lige præcist denne målgruppe. Ligesom det er smart, at vi kan henvise til hinanden på tværs af stiftet og ikke holder arrangementer på samme tidspunktet. Lige nu handler det meget om at udveksle erfaringer og udvikle idéer sammen,” siger Maria Fihl.

Netværket mødes ca. fire gange om året. Næste møde er 9. maj kl. 14-15.30 i Eliaskirken. Alle interesserede er velkomne – send en mail til Maria Fihl MABF@KM.DK eller Ulla Haahr UMH@KM.DK.

 

Læs mere om Folkekirken for Internationals her.