Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fælles handlingsplan for arbejdsmiljø i folkekirken

Folkekirkens parter har udarbejdet en fælles handlingsplan, som skal danne grundlag for de kommende års indsatser for at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken. 

Arkivfoto, folkekirken.dk. 

Af By-, Land- og Kirkeministeriet, red. af Ingeborg Marie Nielsen

Som opfølgning på undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023, der blev offentliggjort i januar 2024, har folkekirkens parter nu udarbejdet en fælles handlingsplan for opfølgning på undersøgelsens resultater og anbefalinger. 

Handlingsplanen skal danne grundlag for de kommende års indsatser for at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken og er udarbejdet af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen, der består af repræsentanter fra By-, Land- og Kirkeministeriet, biskopper, provster, præster, provster, menighedsråd og kirkefunktionærer. 

Biskopperne er repræsenteret af biskop over Helsingør Stift, Peter Birch.

I handlingsplanen er der både fokus på indsatser til fremme af de positive aspekter ved folkekirkens arbejdsmiljø, som den høj jobtilfredshed, oplevelse af meningsfuldhed og motivation og engagement i arbejdet - og på håndtering af udfordringerne, som den mobning, som ansatte i folkekirken har oplevet i et omfang, der ligger over landsgennemsnittet. 

Håndtering og nedbringelse af mobning indgår som et særligt højt prioriteret indsatsområde i handlingsplanen.

Handlingsplanen forholder sig til alle rapportens anbefalinger, herunder til forankringen og prioriteringen af det videre arbejde med hver af anbefalingerne hos de aktører i folkekirken, der på forskellig vis arbejder med folkekirkens arbejdsmiljø. Arbejdet er allerede godt i gang hos en række af aktørerne.

OM UNDERSØGELSEN

  • Arbejdsmiljøundersøgelsen for folkekirken er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter, som har stået for dataindsamling og -behandling

 

 

For yderligere oplysninger kan styregruppen kontaktes gennem By-, Land- og Kirkeministeriets presseafdeling på tlf.: 70202585 (ikke sms) eller på e-mail: pressevagten@km.dk