Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Elever møder Bibelen og folkekirken gennem skoletjeneste

I foråret tog elever i Københavns Stift livtag med monstre fra Bibelen og den danske folketro. Nu er nye undervisningsprojekter i gang i stiftet, udarbejdet af stiftets tre skoletjenester.

Illustration: Julie Østergaard/folkekirkensskoletjeneste.dk

Af Louise Vallentin Mortensen

Rundt om i landet findes der lokale folkekirkelige skoletjenester, som understøtter undervisningen i grundskolen med et nyt program hvert skoleår.

Et af projekterne fra Landsnetværket af folkekirkens skoletjenester er materialet ”Felix og monstrene”. Materialet er blandt andet blevet flittigt brugt i indskolingen på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg. 

Folkeskolelærer Rikke Budolph brugte det som optakt til, at hun tog sin 3. klasse med på besøg i udstillingen ”Monster - stygge skabninger med store følelser”, der kan ses i ruinerne under Christiansborg frem til 31. oktober. Hun kendte godt til Folkekirkens Skoletjeneste i forvejen, men hørte om Felix og monstrene fra sin kollega, som også havde brugt det i undervisningen. Materialet består blandt andet af en stor oplæsningsbog, der illustrerer forskellige former for monstre både i kristendommen og i den danske folketro, en lærervejledning og et tilbud om kirkebesøg. Det er udarbejdet af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, som består af 40 skoletjenester fordelt over hele landet.

Kirken er til stede, men ikke forkyndende

Folkekirkens skoletjenester har som mål at tilbyde undervisningsmaterialer, der kan bruges tværfagligt i undervisningen. Skoletjenesterne har til hensigt at fremme det lokale samarbejde mellem skole og kirke som to kulturinstitutioner i lokalsamfundet.

Rikke er positivt stemt for undervisningsmaterialet fra Folkekirkens Skoletjeneste og vil gerne bruge det i sin undervisning igen.

- Jeg brugte primært materialet som højtlæsningsbog i dansk, men også i kristendom. Hvis vi havde haft mulighed for det, ville vi gerne have haft en hel temauge om monstre, men det kunne desværre ikke lade sig gøre på grund af skemalægningen, siger Rikke Budolph.

Skoletjenesten tilrettelægger materialer, der er kundskabsformidlende og ikke forkyndende, og det understreges også af Rikke, der fremhæver, at materialerne eller kirkebesøgene aldrig virker indoktrinerende.

Felix og monstrene opfordrer til et kirkebesøg i slutningen af forløbet, hvilket en af Rikke Budolphs kollegaer benyttede sig af. Det blev ifølge kollegaen til en god snak med børnene om, hvilke monstre der findes i kristendommen og i den danske folketro, fortæller Rikke Budolph. 

Folkekirkens Skoletjeneste

  • I Københavns Stift er der tre skoletjenester: Folkekirkens Skoletjeneste Dragør/Taarnby, Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm og Folkekirkens Skoletjeneste Københavns-Frederiksberg.
  • Der udbydes et nyt program med undervisningsmateriale til hvert skoleår
  • Skoletjenesterne i Københavns Stift bliver finansieret af provstierne og der gives bidrag til projekter via det bindende stiftsbidrag.
  • Der findes folkekirkelige skoletjenester over hele landet. Se mere på folkekirkensskoletjeneste.dk
Se årsplan 2022-2023 for de tre skoletjenester i Københavns Stift

Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby: Fs-dt.dk
Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm: Fs-bornholm.dk

Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg: fskf.dk