Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Brug for kommunikationsfagligt netværk? Tilbud om erfa- eller sparringsgruppe

Kommunikationsansvarlige i sognene kan melde sig til fælles faglige grupper, der faciliteres af Presse og Kommunikation i Københavns Stift. Formålet er at give mulighed for faglig sparring samt dele erfaringer og viden på tværs af sognene.

Kommunikationsdag 2023. Foto: Københavns Stift

Af Ulla Haahr

Mange kommunikationsansvarlige sidder som den eneste kommunikationsfaglige i det enkelte sogn. Der er samarbejde med andre, som fx præsten eller organisten, men det kan knibe med mulighed for sparring om faglige emner inden for kommunikation.

Derfor tilbyder POK nu at etablere mindre, faglige netværk, hvor man kan mødes på tværs af sognene i et par timer ad gange til faglig erfaringsudveksling.

Refleksiv sparring 

Der er mulighed for to forskellige slags grupper. Den ene hedder Refleksiv Sparring og har fokus på, at man giver hinanden input til at håndtere dilemmaer og udfordringer omkring samarbejde og processer i hverdagen. Helt konkret skiftes alle til at præsentere en case, hvorefter man får respons fra sine kollegaer til at forstå og udvikle den krævende situation.

Faglig erfagruppe 

Den anden slags gruppe er mere fokuseret Faglig Erfagruppe, hvor man samles for at blive klogere om specifikke kommunikationsopgaver. Det kan både ske gennem konkret erfaringsdeling – hvordan man fx annoncerer på Facebook – eller det kan være ved at hente inspiration udefra. Fx ved at invitere en ekspert eller en kollega fra en anden branche på besøg, der fx kan fortælle om, hvordan man i hans eller hendes organisation arbejder med en særlig form for kommunikation.

POK faciliterer at få grupperne op at køre, hvorefter man selv fortsætter med at mødes et vist antal gange.

De faglige netværksgrupper udspringer af den fælles kommunikationsdag, som for første gang blev afholdt i begyndelsen af marts, hvor 45 deltagere fra 25 sogne samledes i Trinitatis Sognegård. Der er pt etableret to grupper – én Refleksiv Sparring og én Faglig Erfagruppe, hvor emnerne de kommende gange er kommunikationsstrategi, måling af kommunikation og kommunikation på de sociale medier.

Der er plads til flere i begge grupper. Er du interesseret så skriv til Kirsten Mose kmm@km.dk eller Ulla Haahr på umh@km.dk.

Der vil blive afholdt Kommunikationsdag igen i foråret 2024.

Vil du være med i et kommunikationsfagligt netværk?

Skriv til 

  • Kirsten Weiss Mose kmm@km.dk eller
  • Ulla Haahr umh@km.dk