Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskopperne til regeringen: ”Tillidsbrud”

PRESSEMEDDELELSE

”Det er med forundring og tristhed, at biskopperne konstaterer, at Regeringen fremsætter forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag.”

Sådan indleder landets biskopper i samlet flok et brev til regeringen afsendt til kirkeminister Louise Schack Elholm i dag fredag d. 13. januar, i forlængelse af at regeringen torsdag har fremsat lovforslag om afskaffelse af bededag. Det er i sig selv usædvanligt, at biskopperne går til regeringen i samlet flok, og i særdeleshed usædvanligt, med tre breve på blot to uger. Dette er udtryk for, at biskopperne tager sagen meget alvorligt. 


Siden Grundlovens indførelse i 1849 har Regering og Folketing hørt folkekirkens parter - både når der blev lovgivet om folkekirkens ydre anliggender, og når der ved kongelig resolution blev fastsat regler for kirkens indre anliggender. Det er dén demokratiske proces, der markant er blevet tilsidesat med fremsættelsen af lovforslaget, skriver biskopperne, der samtidig går i brechen for demokratiet: 


”Vi vil fremover kæmpe for, at folkekirkens tradition for samtale, diskussion og inddragende demokrati ikke lider skade ved dette tillidsbrud, og vi håber og beder til, at der fremover vil være et mod til at fortsætte den danske samfundsmodel, der er kendetegnet ved samtale og inddragelse,” skriver biskopperne til regeringen. 


I et brev til kirkeministeren afsendt 3. januar, udtrykte biskopperne forundring over, at de ikke var blevet inddraget, inden forslaget blev præsenteret for offentligheden. Derefter offentliggjorde ministeren – igen uden inddragelse af kirken – at hun ville afskaffe bededagen som helligdag ved kongelig resolution, hvilket er en historisk grænseoverskridelse i forholdet mellem staten og kirkens indre anliggender. Det udløste brev nummer to fra biskopperne, hvori de gav udtryk for bekymring og situationens alvor. Stadig uden inddragelse af kirken, har regeringen så torsdag fremsat lovforslag om afskaffelse af helligdagen, hvilket nu får biskopperne til at gå til regeringen med budskabet om, at tilliden er brudt.

Biskoppernes fælles udtalelse til kirkeminiesteren

Det er med forundring og tristhed, at biskopperne konstaterer, at 
Regeringen fremsætter forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af 
store bededag som helligdag. 


Siden Grundlovens indførelse i 1849 har der været en forståelse for, at 
Regering og Folketing har hørt folkekirkens parter, når der blev lovgivet 
om folkekirkens ydre anliggender og ved kongelig resolution fastsat regler 
for de indre anliggender. 


Gennemførelsen af ovennævnte lov vil være et markant brud med denne 
tradition. 


Vi vil fremover kæmpe for, at folkekirkens tradition for samtale, diskussion 
og inddragende demokrati ikke lider skade ved dette tillidsbrud, og vi 
håber og beder til, at der fremover vil være et mod til at fortsætte den 
danske samfundsmodel, der er kendetegnet ved samtale og inddragelse. 


Med venlig hilsen 
Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, 
Biskop Ulla Thorbjørn Hansen, Roskilde Stift 
Biskop Peter Birch, Helsingør Stift 
Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters Stift 
Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift 
Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, Aalborg Stift 
Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift 
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift 
Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift, 
Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

Kontakt 

Kristian Danholm

Pressechef, Københavns Stift

Tlf.: 23 25 52 25

Mail: KDAN@KM.DK