Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Bibliarium på vej i Sct. Andreas Kirke

Efter mange års tilløb er rammerne plads: Kirkeministeriet har godkendt vedtægterne, og forleden blev Bibliariums bestyrelse konstitueret. Nu går den konkrete planlægning i gang for, hvordan den centralt liggende kirke Sct. Andreas kan blive omdannet til oplevelsescenter til formidling af bibelske fortællinger for børn, unge og voksne

Grafik: entasis

Af Ulla Haahr

Når skoleklasser fra hele landet i fremtiden skal på ekskursion til København, bliver det også muligt for dem at besøge et attraktivt og tidssvarende udflugtsmål om Bibelen. For endelig er både vedtægter, finansieringen og stedet på plads til at udvikle og drive et Bibliarium: Et oplevelsescenter, der gennem interaktion og dialog med de besøgende åbner Bibelens fortællinger for publikum.

”Det er en gave til danske børn og unge. Bevidstheden om de bibelske fortællingers betydning for det enkelte menneske og den danske kultur bliver nu eksponeret langt tydeligere, siger John Rydahl fra Religionslærerforeningen og nyvalgt formand for bestyrelsen for Bibliarium. Det var desuden ham, der oprindeligt fik idéen til projektet for efterhånden mange år siden.

Næste skridt på en lang rejse

Nu kan planlægningen af gennemførelsen af projektet for alvor gå i gang. Den nye bestyrelses første opgave bliver at få engageret en bygherrerådgiver, der kan bistå med selve etableringen af bibliariet.

Det gælder fx reglerne og processen omkring leverandøren af de interaktive oplevelser i kirken, som i projektbeskrivelsen er blevet udviklet af det norske firma Expology. Det kan du læse mere om her.

Derudover skal der indgås en ibrugtagningsaftale med menighedsrådet i Vor Frue Kirke, som skal danne rammen om udlånet af Sct. Andreas-kirken til projektet. Aftalen betyder, at Bibliariet skal stå for alle driftsudgifter, som knytter sig direkte til kirken samt til projektet. Derudover kan menighedsrådet fortsat benytte dele af kirken samt festsalen til f.eks. kirkeligt børnearbejde.

Mange kilder til finansiering

Den A.P. Møllerske Støttefond har for flere år siden bevilget et anlægstilskud på 15 millioner kroner til Bibliarium, men efter at den nationale opbakning til finansiering af driften af Bibliarium smuldrede sidste år, besluttede de seks provstier i Københavns Kommune samt Frederiksberg og Amagerland provstier at støtte driften. 

Ud over støtten fra Den A.P. Møllerske Støttefond har Borgfonden tidligere bevilliget et driftstilskud på i alt 3,4 millioner kroner. Yderligere 15 millioner kroner til anlæg skaffes via stiftslån.

”Det er glædeligt, at så mange aktører er gået sammen om finansieringen. Vi håber, at flere provstier rundt om i landet med tiden vil gå med i samarbejdet. Det er til glæde for hele folkekirken – og selvfølgelig især børnene. Nu håber vi på, at vi kan åbne Bibliarium for skoleklasser og konfirmandhold inden udgangen af 2024,” siger John Rydahl.

Fakta om Bibliarium 

Otte af stiftets ni provstiudvalg har garanteret et driftstilskud på ca. 1,5 millioner kroner for 2023 og ca. 4 millioner kroner for 2024 og årene fremover.

 

Bestyrelsen består af:

Karen-Marie Olesen, Budgetudvalget, Bispebjerg-Brønshøj Provsti (Næstformand)

Jens William Grav, Budgetudvalget, Amagerbro Provsti (Kasserer)

Johanne Prahl Steffensen, Frederiksberg Provsti

Grete Modin Grundtvig, Amagerland Provsti

Ole Ehlers, Vor Frue sogns menighedsråd

Jens Refslund Poulsen, Stiftsrådet.

 

Følgende er udpeget af Københavns Stifts biskop:

Asger Høeg, konsulent og tidl. direktør for Eksperimentarium

Lisbeth Haastrup, lektor DPU

John Rydahl, Religionslærerforeningen: john.rydahl@gmail.com (Formand)

Helle Krogh Madsen, leder af Folkekirkens Skoletjeneste Kbh.- Frb. (Sekretær).