Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Anbefalinger skal gøre CO2-reduktion nemmere

Lav en effektiv styring af varmeforbruget. Køb mindre plast. Tænk i genbrug, hvor det er muligt. Det er nogle af anbefalingerne i en ny rapport fra Københavns stiftsråd, som skal hjælpe kirkerne i Københavns Stift til at reducere deres CO2-udledning.

Klimaindsatsen handler om meget andet end om at spare på varme og el. Rapporten kommer blandt andet med forslag til indkøb, nybyggeri og vedligehold af bygninger. Foto: Sille Arendt / Københavns Stift

Af Kirsten Weiss Mose

Det skal være nemt for kirkerne i Københavns Stift at reducere deres CO2-udledning. Derfor præsenterer stiftsrådet nu en række anbefalinger til, hvordan man kan gå i gang med arbejdet.

Anbefalingerne bliver offentliggjort i en rapport, som samtidig har kortlagt CO2-udledningen i fem typiske kirker fra stiftet. Med rapporten har stiftsrådet taget et første skridt til at hjælpe sognene til at reducere deres CO2-udledning så meget som muligt.

Formålet med rapportens anbefalinger er at præsentere sognene for en række råd, der er mere relevante end de kendte med at undgå at flyve og spise mindre kød, forklarer Carsten Vejborg, energirådgiver i EnergiTjenesten, som står bag rapporten.

- Det er en kompleks opgave at reducere CO2-udledningen. De råd, vi ser i medierne, er ikke forkerte, men jo heller ikke på nogen måde dækkende. Målet har været at folde paletten lidt ud samtidig med, at det fortsat skal være enkelt at gå i gang.

Næste skridt bliver, at sognene forholder sig til rapportens kortlægning og anbefalinger og på den baggrund planlægger, hvad der skal ske hos dem.

- Stiftsrådet ønsker, at menighedsrådene drøfter – også med kirkens ansatte – hvordan man lokalt kan nedbringe CO2-udledningen, siger Jens Andersen, formand for Københavns stiftsråd.

Kortlægning og reduktion af CO2-udledning i Københavns Stift
 

 • Københavns stiftsråd har bedt EnergiTjenesten om at kortlægge CO2-aftrykket i fem sogne og komme med generelle anbefalinger til reduktion af CO2-udledning.
 • Arbejdet er sat i gang for at følge Folketingets beslutning om en national reduktion på 70 procent i 2030 opgjort ift. udledningen i 1990.

 

Energigennemgang i alle kirker

Nogle af rapportens anbefalinger er lette at omsætte, mens andre kræver, at menighedsrådet involverer fagpersoner, som sammen med menighedsrådet kan finde frem til, hvor der konkret kan sættes ind. 

Det kan være omkring varmeanlæg, tætning af døre og vinduer, isolering etc. En energigennemgang kan for eksempel foretages af Energitjenesten eller af stiftets varmekonsulent.

- Vi anbefaler, at provstiudvalgene betaler for energigennemgangen og bruger dens anbefalinger, når der skal fordeles anlægsmidler. Og i energigennemgangen kan man se, hvad et tiltag koster at gennemføre, og hvor meget man kan spare – både i kroner og ører og i CO2-udledning, forklarer Jens Andersen.

Ud over kirkebygningerne anbefaler stiftsrådet også, at der gennemføres energimærkning eller energigennemgang i sognegårde og tjenesteboliger.

Mere end at spare på varme og el

Klimaindsatsen handler om meget andet end om at spare på varme og el, understreger Jens Andersen.

- For eksempel udledes der meget CO2 fra byggeri. Derfor er det også vigtigt, at man overvejer, om CO2-udledningen kan reduceres, når der skal bygges og renoveres. Det er for eksempel vigtigt at bygge på en måde, så tingene holder i mange år, og at bruge byggematerialer, som har lavt CO-aftryk. Et andet eksempel er indkøb. Produktion af hvidevarer og andre maskiner udleder meget CO2. Så her er det en god ide at overveje, om man skal reparere i stedet for at købe nyt. Endelig spiller indkøb af madvarer en stor rolle i forhold til CO2-udledning. Det nedbringer CO2-aftrykket at købe råvarer, som er produceret lokalt, bruge årstidens grønt og i det hele taget bruge mere plantebaserede fødevarer.   

Udvalg skal styrke indsatsen

Stiftsrådet besluttede på sit første møde i 2022, at der skal nedsættes et Stiftsudvalg for Grøn Kirke og Klima. Udvalget skal arbejde videre med opfølgning på klimapolitikken, blandt andet arbejdet med klimavenlige indkøb.

- Udvalget skal bidrage til, hvordan vi kan lære af hinanden på tværs af kirkerne i København. Et lille eksempel: Vi bruger rigtig mange blomster i kirkerne. Men der er stor forskel på, hvor meget CO2, der udledes ved produktionen af blomster. Det kunne være spændende at arbejde med, hvordan de blomster, vi bruger, kan blive af den mest klimavenlige slags. Og så skal udvalget selvfølgelig samtidig følge det arbejde, som er sat i gang i folkekirken på nationalt niveau om grøn omstilling, siger Jens Andersen.

Er du engageret i klimaarbejdet?

Kunne du tænke dig at blive en del af stiftets klimaudvalg? Så skriv til formand for stiftsrådet Jens Andersen på jenan@km.dk. Frist 1. maj 2022.

Gode råd til reduktion af CO2 i Københavns Stift

Rapporten foreslår, at menighedsrådene gennemgår kirkernes bygninger for mulige energibesparelser sammen med en konsulent. Desuden kommer rapporten med en række konkrete anbefalinger, som sognene kan gå i gang med på egen hånd.


El og varme

 • Indfør en effektiv styring af varme og ventilation i forhold til aktuel benyttelse af lokaler.
 • Sørg for, at I har energieffektive installationer i forbindelse med jeres varmeanlæg, ventilationsanlæg og belysning.
 • Skift eventuelt olie- og naturgas-varme ud med fjernvarme eller varmepumpe.

Anskaffelser og vedligehold

 • Foretag reparation eller køb genbrug frem for at købe nyt.
 • Genovervej om indkøb er nødvendigt – kan I i stedet dele eller låne?
 • Indkøb ting med lang holdbarhed.
 • Prioriter produkter med lav CO2-belastning frem for til den laveste pris.
 • Prioriter virksomheder med grøn profil, og som tilbyder take-back, det vil sige, at de tager produktet retur og bruger det som råmateriale til produktion af nye produkter, når produktet er nedslidt.

Bygninger og arealer

 • Indgå aftaler med udvalgte blomsterhandlere om levering af mere miljøvenlige blomster.
 • Nedsæt forbruget af plast. Brug tyndere poser og anvend genbrugsplast, hvor det er muligt.
 • Erstat papirhåndklæder med håndtørrere (ikke varmluftstørrere).
 • Erstat engangsservice med service, der kan genbruges. Og om nødvendigt brug engangsservice, der ikke er lavet af pap og plast, for eksempel i materialer som bambus eller træ.
 • Begræns brugen af stearinlys og vælg svanemærkede stearinlys. Overvej at erstatte med LED-lys.
 • Vælg eldrevne maskiner i forbindelse med udskiftning.
 • Minimer brugen af spagnum, grus, gødning, sæsonblomster og pyntegrønt.

Mad og drikke

 • Køb kun det, der er brug for - undgå madspild.
 • Minimér indkøbet af vand på flaske.
 • Køb frugt og grønt efter årstiden.
 • Server mere grønt og færre animalske produkter.
 • Vælg lokalt produceret kød og kød fra dyr, der går på vedvarende græs, eller som udfører naturpleje på beskyttede arealer.

Kirker med jord

 • Overvej at plante skov på hele eller dele af jorden. Skovplantning kan binde CO2, mens anden dyrkning betyder stor udledning af CO2.
 • Overvej at omlægge til økologisk jordbrug.

 

Læs mere om projektet: Fem sogne CO₂-kortlægges