Fortsæt til hovedindholdet
Ræk ud - nye veje til børn og unge voksne
Koncepter
Frivillige i Københavns folkekirke er samlet om en tavle. De diskuterer strategier og planer,

Koncepter

RÆK UD vil nå de børnefamilier og unge voksne, som folkekirken ikke har kontakt med i dag. Det bærende redskab i processen er at sætte brugeren i centrum - at fastholde blikket på deres motivation og behov - for herigennem at øjne nye veje til det, der kan forbinde os.

Ved hjælp af værktøjer fra publikumsudvikling har RÆK UD i foråret 2024 haft et tværfagligt idéudviklingsforløb, der har haft hundredvis af idéer og konkretiseret de otte af dem i gennemarbejdede koncepter. Der er tale om den sværeste af alle discipliner indenfor publikumsudvikling: Ny aktivitet til nyt publikum.

RÆK UD er nu gået ind i den fase, hvor nogle af koncepterne skal testes på brugerne. De næste tre år (2025-27) er der fokus på at lære gennem erfaringer med design thinking som bærende metode. Vi kommer længst ved at samle kræfterne, så kontakt gerne en af projektets tovholdere, hvis du og dit menighedsråd er interesseret i at gå videre med et af koncepterne.

Koncepterne er til frit download.

Stiftskonsulent Annette Molin Brautsch har beskrevet fordelene ved et organisatorisk samarbejde på tværs af sognegrænser – læs mere her (link til    

KONCEPTER TIL BØRN:

KONCEPTER TIL UNGE VOKSNE:


Er du interesseret i at gå videre med et af koncepterne?

Eller vil du være med i det videre arbejde på et eller andet plan?

Så kontakt en af RÆK UDs tovholdere:

 

Annette Molin Brautch (stiftskonsulent Børn i Kirken) amsc@km.dk

Malte Ystrøm Madsen (stiftskonsulent Unge voksne) mym@kirkefondet.dk

Ulla Haahr (kommunikationschef, Kbhs Stift) umh@km.dk