Fortsæt til hovedindholdet
Tidligere stiftsudvalg
Ungeudvalget

Ungeudvalget

Medlemmer

 • Berit Weigand Berg, udviklingskonsulent i Kirkefondet (konstitueret formand), e-mail: bwb@kirkefondet.dk, tlf.: 33730033
 • Thesese Møller, præst i uKirke
 • Søren Kjær Bruun, studenterpræst på Frederiksberg
 • Charlotte Cappi Grunnet, studenterpræst på Frederiksberg
 • Jens Biegel-Fogh, sognepræst og leder af Natkirken i Helligaandskirken
 • Camilla Aggersbjerg, studenterpræst på Københavns Universitet Amager
 • Sofie Bohm, aktivitetskonsulent i Frederiksholm Kirke
 • Søren Østergaard, centerleder i Center for Ungdomsstudier (CUR)
 • Emma Thoftgaard Nielsen, frivillig leder (FDF)

Udvalgets opgave

 • At fremme og styrke de kirkelige aktiviteter for unge, der har passeret konfirmationsalderen og frem til det tidspunkt, de slipper ungdomskulturerne igen.

Funktioner

 • At undersøge og skabe overblik over det eksisterende arbejde med unge i stiftet.
 • Formidle kendskab til eksisterende ungdomskulturer.
 • Arbejde målrettet for at skabe rammer for erfaringsudveksling og opkvalificering for alle, der arbejder med unge og kirke i stiftet.
 • Arbejde frem mod at give de unge selv og ansatte i kirken værktøjer, der skaber samlet overblik og udbreder kendskabet til ungeområdet.
 • Stille viden og erfaringer til rådighed for kirker og projekter i stiftet, hvor man ønsker at styrke ungeområdet.
 • Koordinere indsatsen og samarbejdet om folkekirkens tilstedeværelse ved Ungdommens Folkemøde.
 • Udpege et medlem til Samtaleforum for unge og kirke (SUK)