Fortsæt til hovedindholdet
Børn
FDF
Fem FDF'ere der sidder på et trædæk med cykler foran sig

FDF

FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra. 

Kernen i FDF er fællesskabet mellem børn og mellem børn og voksne. Det er at lege, hygge, grine og tale sammen, og blive mødt med respekt uanset baggrund, alder og evner. 

Aktiviteterne varierer fra kreds til kreds, men ofte udgør musik, leg og friluftsliv den røde tråd.

Forbundet bygger på et kristent livssyn og formidler de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. 

Det er ikke et krav, at man tror på Gud for at gå til FDF. Der er plads til både tro og tvivl.

FDF har 25.000 medlemmer i 350 lokale afdelinger fordelt over hele landet. Forbundet er ikke en del af Det Danske Spejderkorps.

Find en FDF kreds nær dig

Læs mere om FDF på forbundets hjemmeside.

Det er ikke et krav, at I bor i sognet - alle er velkomne.