Fortsæt til hovedindholdet
Ræk ud - nye veje til børn og unge voksne
Hvad er Ræk Ud?
Frivillige i Københavns folkekirke er samlet om en tavle. De diskuterer strategier og planer,

Hvad er Ræk Ud?

 

RÆK UD er et innovationsprojekt som vil finde vej til de børn, børnefamilier og unge voksne, som folkekirken ikke har kontakt med i dag.

Det bærende redskab i processen er at sætte brugeren i centrum - at fastholde blikket på deres motivation og behov - for herigennem at øjne nye veje til det, der kan forbinde os.

Projektet har ingen færdige svar. Vi må være åbne og søgende, mens vi tramper nye stier og finder vej.

 

RÆK UD handler om at:

 • nå de børnefamilier og unge voksne, som folkekirken ikke har kontakt med i dag
   
 • blive bedre til at sætte brugeren i centrum ved systematisk at anvende målgruppe- og udviklingsværktøjer, der fastholder det blik
   
 • tilbyde aktiviteter/faciliteter, som disse børnefamilier og unge voksne kan se sig selv i
   
 • skabe arbejdsfællesskaber på tværs af fagligheder, sognegrænser og provstier for at opnå større synlighed, styrke vores bevidsthed om brugerne og bedre imødekomme deres behov
   
 • øge bevidstheden og loyalitet i folkekirken om et fælles ”vi”

Målet er, at flere om 10 år skal opleve, at folkekirken er relevant for dem, og at de tør se sig selv som en del af et kristent fællesskab.


RÆK UD åbnede i foråret 2024 som et tværfagligt udviklingsforløb, hvor værktøjer til at sætte ”brugeren i centrum” blev afprøvet i praksis og førte til en række færdige koncepter, der skal mindske afstanden mellem folkekirken og dem, vi ikke har kontakt med i dag. Værktøjer og koncepter ligger nu frit til download for alle, der har lyst at sætte i gang selv. 

 

Nedenfor finder du kimen til det mindset, der begynder at gro frem af RÆK UD processen. 

Det handler om et teologisk perspektiv på at være nærværende og til tjeneste overfor de unge voksne og børnefamilier, der ikke kommer til os.

Hvad skal der til, for at vi kan flytte os hen til dem – uden selv at miste ståsted?